Technické informace

V případě, že narazíte na potíže při přípravě tiskových dat, nebo zadávání zakázek, prostudujte si pečlivě stránky této sekce.
Pokud odpověď nenajdete, kontaktujte našeho operátora.

Tiskové materiály
Tiskové stroje
Personalizovaný tisk
Typy vazeb
Formáty papírů
Hmotnost archů papíru