Vnitřní podtisk obálky

Vnitřní podtisk znesnadňuje průhlednost obálky.