Počet kusů

Zadejte celkový počet kusů.

Tisk více mutací stejného formátu, barevnosti a materiálu zadejte následovně:
- počet kusů = celkový součet ks všech mutací
- počet mutací = uveďte počet mutací
- poznámka = upřesněte počty kusů pro jednotlivé mutace

Příklad - tisk plakátů, 3 motivy, od každého 2 kusy:
Počet kusů = 6
Mutací v celkovém počtu ks = 3
Poznámka k počtu mutací = 2 ks od každého motivu