Lepení obálky

Samolepící s krycím páskem – lepící vrstva je kryta páskem, po jeho sejmutí obálku snadno zalepíte.

Olizové lepidlo – lepící vrstvu obálky je nutné před zalepením navlhčit.